Pozvánka na pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny

Pozvánka
na pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. februára 2011 o 15. hod. v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

NÁVRH ROKOVACIEHO PROGRAMU:

1. Správa o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2010
2. Plán práce Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2011
3. Analýza skúšobných testov zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku
4. Zbierka úloh zo slovenského jazyka na kvalifikačnú skúšku na zápis na strednú školu v školskom roku 2011/2012
5. Súťaž zo slovenského jazyka
6. Prezentovanie webovej stránky AUS
7. Otázky a návrhy

PS:  Cestovné trovy sú hradené, proto si treba priniesť účet za palivo alebo autobusovú kartu.

S úctou,

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová                            
Predsedníčka ASP Viera Boldocká
Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny Mária Andrášiková