Pozvánka na schôdzu Výboru pre vzdelávanie

ktorá sa uskutoční v pondelok, 20. decembra roku 2010 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad.

Návrh  rokovacieho programu:
1. Verifikácia zápisnice z minulého zasadnutia (príloha)
2. Správa o činnosti Výboru pre vzdelávanie
3. Plán práce a finančný plán VPV
4. Plán projektov na rok 2011
5. Kandidát na odmenu Svätého Gorazda
6. Prezentovanie projektu: Školský administratívny systém APV
7. Návrh tímu na vypracovanie stratégie vzdelávania
8. Otázky a návrhy

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM
PaedDr. Svetlana Zolňanová, v.r.