Konkurz na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev

Súbeh:

Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné spoločenstvá vypísal Konkurz na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev v Autonómnej pokrajine  Vojvodine.
Súbeh sa vypisuje na spolufinancovanie bežnej činnosti, projektov a organizovanie podujatí, ako aj na obstaranie vybavenia a investičné vklady organizácií etnických spoločenstiev z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v roku 2011.

Lehota podávania prihlášok je 15. február 2011.

Kompletná dokumentácia s návodmi a pravidlami sa môže vyzdvihnúť v Pokrajinskom sekretariáte te pre predpisy, správu  a národnostné spoločenstvá alebo na webovej stránke http://www.puma.vojvodina.gov.rs