Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl

Pozvánka na pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa uskutoční v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči.

NÁVRH ROKOVACIEHO PROGRAMU:

1. Príhovor riaditeľky školy
2. Kalendár vzdelávacích programov Ministerstva školstva SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2011
3. Prezentovanie časti stratégie vo vzdelávaní
4. Súťaže zo slovenského jazyka
5. Aktuálne otázky

PS:  Stredná Poľnohospodárska škola v Báči, ulica Školská (sledujte hlavnú cestu, smer Vajska, Plavna). Po zasadnutí je plánované občerstvenie.

S úctou,
Predsedníčka
Výboru pre vzdelávanie NRSNM
PaedDr. Svetlana Zolňanová, v.r.     

Predsedníčka Aktívu riaditeľov:
Tatiana Naďová, v.r.