Kategória Pozvánky

Pozvánka na 12. kurz jazykovej kultúry

POZVÁNKA Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov organizujú 12. KURZ JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej…

Pozvánka na 10.kolo kurzu jazykovej kultúry

  Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 10. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia…

Pozvánka na schôdzu Výboru pre vzdelávanie

ktorá sa uskutoční v pondelok, 20. decembra roku 2010 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad. Návrh  rokovacieho programu: 1. Verifikácia zápisnice z minulého zasadnutia (príloha) 2. Správa o činnosti…

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre základné školy

ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 15.00 hodine. Rokovací program: 1. Konštituovanie komisie 2. Plán činnosti a finančný plán 3. Aktuálna…

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre učebnice

ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 14.00 hodine. Rokovací program: 1. Konštituovanie komisie 2. Plán činnosti a finančný plán 3. Schvaľovanie…

Stretnutie ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu

Komisia pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM Vás pozýva na stretnutie ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, ktoré sa usporiada 28. novembra 2010 o 14,00 hodine v miestnostiach SKUS-u…