42. PSDS Divadelný vavrín

42. prehliadka slovenských divadelných súborov – Divadelný vavrín 2011 sa
uskutoční v Starej Pazove v dňoch 8. až 17. apríla roku 2011.

Prihlášky na účasť je potrebné zaslať do 13. marca 2011.
SKUS Janka Čmelíka
ul. Cyrila a Metoda 11
22 300 Stará Pazova
alebo na mailovú adresu:
skushjc96@gmail.com