Kategória Výbor pre vzdelávanie

Detská univerzita

  V dňoch 26.07.až 04.08. 2009 sa žiaci našich základných škôl zúčastnili 1. Detskej univerzity pod názvom Slovensko- krajina mojich predkov, ktorú poriadala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za finančnej podpory MŠ Slovenskej republiky a NRSNM v Srbsku.Univerzity sa…

Projekt Mladí mladým

V projekte Mladí mladým ide o spoluprácu Slovenskej republiky a Republiky Srbsko, presnejšie o pomoc európskej krajiny krajine v tranzícii. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny  v Srbsku…

Výbor pre vzdelávanie

Janko Kolárik, predseda, Katarína Vrabčeniaková, podpredsedníčka   Členovia Výboru pre vzdelávanie: Tatiana Brtková Mária Andrášiková Božena Levárska Mariena Korošová Juraj Súdi Tatiana Naďová Тatiana Nemetová Miluška Kolárová Zuzana Halabrínová Rasťo Dudok