UDELENIE UČEBNÍC V STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE V NOVOM SADE

Dňa 6. septembra 2013 na Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade sa uskutočnilo slávnostné udelenie učebníc žiakom druhého ročníka všeobecného smeru pre zdravotnícke sestričky s vyučovacím jazykom slovenským.

Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová, poradca školskej správy Ondrej Molnár a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Kristina Šusterová odovzdali 26 žiakom balíčky učebníc pre odborné predmety za finančnej podpory Žilinského samosprávneho kraja. Hostí privítala riaditeľka školy Ružica Ber – Božićová a zaželala úspešné školenie tak žiakom druhého ročníka, ako aj 31 prvákovi, ktorí sa tohto roku zapísali do slovenskej triedy strednej zdravotníckej školy.

ucebnice002

ucebnice003