Detská bilingválna univerzita pre krajanov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj v tomto roku v rámci podujatí, ktoré organizuje každoročne ako starostlivosť pre svojich krajanov usporiadalo 8. Detskú bilingválnu univerzitu pre krajanov základných škôl.

Organizácia podujatia bola poverená Centru celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde univerzita prebiehala od 5. do 15. júla 2013. Dvadsiatim ôsmym účastníkom zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny boli ponúknuté odborné prednášky z oblasti slovenskej literatúry, prírodovedy, ľudových hudobných nástrojov, politiky v súčasnej Európe, ako aj návšteva bábkového divadla, literárneho a hudobného múzea, Matejovho domu a hrobu Jána Botta na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. V rámci poznávacej zložky žiaci navštívili Banskú Štiavnicu a štôlňu Bartolomej, rozprávkovú dedinu Habakuky na Donovaloch, absolvovali výlet do Vysokých Tatier a šli i do Bystrianskej jaskyne. Aktívne sa podieľali na večerných aktivitách a zábavách, ktoré uprednostňovali komunikáciu v angličtine. Nevystala ani rekreácia na plážovom kúpalisku, promócia na ukončení kurzu v mestskej radnici a rokovanie Detského parlamentu. Srbsko tentokrát na podujatie delegovalo svojich víťazov z republikovej súťaže zo slovenského jazyka z Pivnice, Starej Pazovy, Kovačice a Padiny za pedagogického doprovodu PaedDr. Svetlany Zolňanovej. K realizácii finančne prispeli ÚSZZ a NRSNM.