Letná škola mladých informatikov 2013

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovalo tohto roku v termíne od 07. do 15. júla 2013 po prvýkrát Letnú školu mladých informatikov.

Realizáciu kurzu finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Kurz prebiehal na samom severe Slovenska, vo Vyšných Ružbachoch v okolí Starej Ľubovne. Kurzu sa zúčastnili 42 žiaci a 5 učitelia z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska. Zo Srbska na kurz odišli 4 žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy  v sprievode riaditeľa školy.

informatici002

Okrem odbornej časti na hodinách informatiky, kde  žiaci vyučovali rozličné špeciálne programy na počítači a ich použitie na internete, bolo dosť času aj na iné aktivity  plánované programom kurzu. Hlavne v poobedňajších hodinách organizované boli pre žiakov dielne. Rozdelení boli do viacerých skupín, v ktorých spolupracovali a na ten spôsob v samej komunikácii zdokonaľovali  hovor a písanie po slovensky, zoznamovali sa a nadväzovali priateľstvá, vymieňali skúsenosti. Okrem toho, všetci účastníci kurzu mali možnosť každodenného vstupu na bazén. Počas tohto táboru žiakom bola umožnená hipoterapia (jazda na koni). Taktiež bol zorganizovaný aj celodenný výlet do mesta a na hrad Stará Lubovňa a  odchod do Popradu.