Workshop v Bratislave v roku 2013

V organizácii Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa od 8. do 11. augusta uskutočnil medzinárodný workshop v Bratislave pre slovenskú mládež na Dolnej zemi. Témou podujatia bola implikácia mládeže do života komunity a kultúrne podujatia Slovákov žijúcich v zahraničí.

workshop002

Prezentácie a prednášky prebiehali v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity a účastníci mali príležitosť sa zoznámiť s programom a prácou Slovenského národného strediska pre ľudské práva, čo predovšetkým zaujalo mládež zo Srbska, kde sa aktívne zúčastnili v diskusii. Okrem toho, že  prezentovali svoju lokálnu a miestnu komunitu z ktorej pochádzajú, prezentovali i špecifické činnosti, ktoré mládež realizuje vo svojom regióne. Účastníci mali tú výhodu, že počas pobytu na Slovensku, mohli pozrieť bratislavské pamätihodnosti ako sú Bratislavský hrad a Staré mesto, ale aj navštíviť Národnú radu Slovenskej republiky. Taktiež mali zabezbečenú plavbu loďou na Devín, spojenú so spomienkou na svätých Cyrila a Metoda. Je však najpodstatnejšie, že sa účastníci tohtoročného workshopu bližšie spoznali s tradíciou a rozvojom Slovenskej republiky a zároveň priblížili Slovákom na Slovensku zvyky, obyčaje a kultúru svojich štátov – Rumunska, Maďarska a Srbska. Zo Srbska konkrétne zo Selenče, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy a Pivnice.

Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a z časti i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.