STRETNUTIE ŠTUDUJÚCEJ MLÁDEŽE

Na 13. stretnutí študujúcej mládeže v Báčskej Palanke sa stretlo viac než 110 vojvodinských Slovákov, ktorí študujú alebo práve ukončili štúdium na vysokých školách na Slovensku a v Srbsku.

Vo štvrtok 1. augusta 2013 v Slovenskom dome najúspešnejším študentom udelili finančné odmeny a všetci akademickí občania, ktorí získali diplom v školskom roku 2012/13, dostali aj uznanie za úspešné ukončenie štúdia na VŠ, ktoré tradične udeľuje Matica slovenská v Srbsku. Peňažné odmeny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny držiteľom červených diplomov odovzdala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. Získali ich: Anita Rybárová, Jasna Hradská, Andrea Speváková a Jaroslav Bažík.

mladez002

Prítomných v mene Výkonného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskej Palanke privítal Jozef Chrček. V mene osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku vzácnych hostí privítala profesorka Anna Medveďová. Niektorí z nich sa tiež ujali slova, a tak študujúcej mládeži zablahoželali a veľa úspechov v budúcnosti popriali: štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová- Melichová, náčelníčka pre spoločenské činnosti Obce Báčska Palanka Miroslava Šolaja, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásznik a predsedníčka združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenska Mária Katarína Hrkľová. Na podujatí sa zúčastnil aj radca vo Veľvyslanectve SR v Belehrade Jozef Sabo.

Po ukončení oficiálnej časti programu Stretnutia, nasledoval ohňostroj na nádvorí Slovenského domu a zábava pre študentov a všetkých prítomných hostí.