Kategória Výbor pre vzdelávanie

Správa z Republikovej súťaže zo Slovenského jazyka

SPRÁVA Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽEZO SLOVENSKÉHO JAZYKA ktorá sa konala na ZŠ Jozefa Marčok Dragutina vHložanoch 15.05.2010 1. ANNA-MÁRIA BABINCOVÁ    VII    ZŠ  Mladých pokolení     Kovačica    19,0    I 2. LÝDIA SPEVÁKOVÁ    VII    ZŠ Jána Čajaka     Báčksky Petrovec    19,0    I 3.…

Pozvánka všetkým vychovávateľkám

Vážené kolegyne,  PU Poletarac zo Starej Pazovy zorganizuje v utorok, 18.05.2010 roku ukážkový deň.  Aktivity sú plánované zo začiatkom o 9,00h a budú zorganizované vo viacerých vekových skupinách z hudobnej kultúry, slovenského jazyka, matematiky a poznávania prírody.   Prosím kolegyne aby…

Kurz v Modre

  Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave už pravidelne organizuje kurzy pre zahraničných pedagógov s vyučovacou rečou slovenskou. V marci 2010 sa takýto kurz poriadal pre vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa. Tejto skupine sa pripojili aj študenti záverečných ročníkov Pedagogickej…

Pozvánka na učiteľský kurz – Padina

Asociácia slovenských pedagógov – Výbor pre vzdelávanie NRSNM   Pozvánka na  učiteľský kurz – Padina   pre učiteľov základných škôl (1. stupeň a  2. stupeň- slovenský jazyk, telesná výchova a hudobná kultúra), pre profesorov stredných škôl a pre vychovávateľov  predškolských…

Pozvánka na učiteľský kurz – Selenča

Asociácia slovenských pedagógov – Výbor pre vzdelávanie NRSNM    Pozvánka na učiteľský kurz – Selenča pre učiteľov základných škôl (1. stupeň a  2. stupeň- slovenský jazyk, telesná výchova a hudobná kultúra), pre profesorov stredných škôl a pre vychovávateľov  predškolských ustanovizní,…