Kategória Výbor pre vzdelávanie

Schôdza Výboru pre vzdelávanie

Výbor pre vzdelávanie na schôdzi uskutočnenej 04.12.2009 rozhodol: – aby PS pre vzdelávanie v rámci sieti stredných škôl s vyučujúcim jazykom slovenským schválil zápis do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011 na Gymnáziu v Báčskom Petrovci 3 triedy – 90…

Zoznam štipendistov NRSNM

Zoznam štipendistov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, rozhodnutím Komisie zo dňa 19.11.2009, na školský rok 2009/2010: – štipendisti Výboru pre vzdelávanie: 1. Ivan Bagľaš – Aradáč 2. Milota Kulíková – Kysáč 3. Soňa Baďonská – Lug 4. Tatiana Pintírová –…

Stretnutie v Šíde

20.11.2009 sa konalo na gymnáziu Savu Šumanovića v Šíde stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady s riaditeľom školy, na ktorom je dohodnuté, že sa na gymnáziu bude organizovať vyučovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry pre žiakov tohto gymnázia a strednej odbornej…

Zoznam učebníc, ktoré sa budú povinne vydávať

12. 11. 2009 v priestoroch NRSNM zasadal odborný tím Výboru pre vzdelávanie, ktorý vypracoval zoznam učebníc, ktoré sa budú povinne vydávať pre vzdelávanie v menšinovej reči. Na zozname svoje miesto našli pre základné školy: – v 1. ročníku: Šľabikár, čítanka,…