SUPER TRIEDA zo Základnej školy maršala Tita z Padiny

S týmto programom sa zúčastnili na súbehu, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Občianske združenie Super trieda z Bratislavy pripravili projekt SuperTrieda, v rámci ktorého žiaci základných škôl so svojou triedou pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, filmujú, venujú sa grafickému stvárneniu filmu a predstavenia (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie a videoklip.

Do tohto projektu sa prihlásilo celkovo sedem škôl zo Srbska. Všetky školy boli pozvané 11. mája do pivnickej ZŠ 15.októbra, aby ukázali čo nacvičili. Výkony malých hercov a tanečníkov hodnotila päťčlenná porota z Bratislavy, ktorá rozhodla, že Slovákov zo Srbska budú v Bratislave reprezentovať žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského z Kulpína, ZŠ maršala Tita z Padiny a ZŠ 15.októbra z Pivnice. Tieto tri triedy získali prestížny názov SUPER TRIEDA a postúpili na Celoslovenské medzinárodné super finále do Bratislavy v dňoch od 19. do 21. júna 2013. Cestu odmenených žiakov finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Žiaci štvrtej triedy Základnej školy maršala Tita Padina nacvičili v školskom roku 2012/2013 hudobno scénické pásmo Pri studni, za ktoré dostali cenu poroty za udržiavanie a rozvíjanie slovenských ľudových tradícií a stali sa víťazmi medzinárodného krajanského kola a získali aj špeciálny diplom za etický rozmer spracovanej scény.

Žiaci z Padiny si zo Slovenska priniesli krásne zážitky a každý účastník dostál aj diplom a darček v tvare školských pomôcok.