ZASADNUTIE VÝBORU PRE VZDELÁVANIE

V stredu 17. júla t. r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadali členovia Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

Na tejto ustanovujúcej schôdzi koordinátorka VPV Kristína Šusterová členom podala správu o činnosti Výboru pre vzdelávanie v prvej polovici roku 2013. Predsedníčka VPV PaedDr. Svetlana Zolňanová spolu s členmi výboru preanalyzovala i plán práce a aktivít jednotlivých komisií do konca 2013. roka.

V pokračovaní schôdze členovia Výboru podporili návrh kolektívu na ZŠ Mladých pokolení z Kovačice, ktorí na Cenu Samuela Tešedíka navrhli profesora Pavela Tomáša z Kovačice. Členovia podali návrh do budúcna založiť osobitnú komisiu, ktorá bude posudzovať všetky návrhy na Cenu Samuela Tešedíka zo Srbska  a určí jedného kandidáta.

Na záver členovia diskutovali o desaťročnej spolupráci rôznych inštitúcií s NRSNM. Prišlo sa k uzáveru, že k činnosti NRSNM najviac prispeli Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie a Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku. Zahraničné inštitúcie, s ktorými NRSNM najviac spolupracovala a ďakujúc ktorým realizovala mnohé projeky a doriešila menšinové problémy sú: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.