Podpora národnostných rád národnostných menšín

V pokrajinskej vláde boli dňa 11. júla t.r. podpísané zmluvy s predstaviteľmi 17 národnostných rád, ktorých sídla sa nachádzajú na území AP Vojvodiny. Po prerovnaní rozpočtu AP Vojvodiny bola národnostným radám pridelená suma 10 miliónov dinárov, z ktorých päť miliónov dinárov bude vyčlenených na financovanie bežných nákladov a na náklady programových aktivít. Ide o dodatočné prostriedky v porovnaní s už vyčlenenými 61,6 milióna dinárov vo februári 2023. Na podujatí sa zúčastnili tajomník Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá – Zsolt Szakállas a jeho zástupca Victor Pál.