Slávnostné zasadnutie NRSNM

V podvečer tohtoročných Slovenských národných slávností dňa 10. augusta 2023 vo veľkej sale Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie NRSNM.

Prítomných najprv privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, potom sa prihovoril minister pre ľudské a menšinové práva Tomislav Žigmanov. Vo svojom príhovore predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková privítala hostí a podotkla, že toto zasadnutie v rámci úradného sviatku slovenskej národnostnej menšiny Slovenských národných slávností bude mať slávnostný charakter a že bude v znamení 20. výročia NRSNM. Potom nasledovalo udeľovanie cien, ktoré pre všetkých odmenených laudatio čítala Tatjana Bovdišová a program moderovala Anna Chrťanová-Leskovac.

Bronzové plakety NRSNM za výnimočný prínos v oblasti kultúry, vzdelávania a informovania slovenskej národnostnej menšiny získali Zdenka Obšustová z Padiny, Darina Poliaková z Padiny, Anna Halajová z Padiny, Anna Francistyová z Kulpína a Mária Andrášiková z Báčskeho Petrovca.

Strieborné plakety k rozvoju, zachovávaniu, a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny získali Ružena Kraticová z Padiny, Zuzana Vereská z Kovačice, Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian (z príležitosti 75. výročia založenia), Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen z Kulpína (z príležitosti 75. výročia založenia) a Miestne spoločenstvo Biele Blato (z príležitosti 140. výročia príchodu Slovákov do Bieleho Blata).

Zlaté plakety k rozvoju, zachovávaniu, a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny získali: Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg – plaketu prebral minister Tomislav Žigmanov; Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky; Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá – plaketu prebral podpredseda pokrajinskej vlády a tajomník tohto sekretariátu Zsolt Sakalás; Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovania a vzťahy s náboženskými spoločenstvami; mesto Nový Sad; Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – plaketu prebral predseda úradu Miloš Koterec; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Základná škola mladých pokolení v Kovačici – plaketu prebrala riaditeľka školy Anička Bírešová (z príležitosti 220. výročia školstva v Kovačici); Miestne spoločenstvo Jánošík (z príležitosti 200. výročia príchodu Slovákov do Jánošíka) a Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci – 200 rokov kostola, ktorú plaketu predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková farárovi Jánovi Vidovi odovzdala v rámci slávnosťových služieb Božích v nedeľu 13. augusta 2023.

Ceny NRSNM za výnimočný prínos k rozvoju, zachovávaniu a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku získali: Pavel Surový, Katarína Melegová-Melichová, Pavel Čáni a Miestne spoločenstvo Kysáč (z príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča).

Program bol spestrený umeleckými prednesmi našich renomovaných hudobných umelcov – operných spevákov Kataríny Kalmárovej a Borisa Babíka a Vladimíra Halaja, akordeonového virtuóza.

V pokračovaní boli udelené ceny Milana Rastislava Štefánika Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktoré udelili Kataríne Melegovej-Melichovej zo Srbska a Nadi Vokušovej z Českej republiky.