Deň višní v Jánošíku

Dňa 1. júla 2023 v Jánošíku sa v organizácii tamojšieho ženského spolku žien Jánošíčanka po štrnástykrát uskutočnil Deň višní. Podujatie zapadlo do celoročných osláv 200. výročia príchodu Slovákov do tohto prostredia. Deň višní v Jánošíku obsahoval i súťaž o najchutnejší a najkrajší višňový zákusok ako aj výstavu obrazov insitných maliarov v Dome kultúry. Vyvrholením tohto podujatia bol folklórno–umelecký program folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova zo Slovenskej republiky. V rámci programu sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá zdôraznila ,,že organizovať takéto gastronomicko-kultúrne podujatie je ešte jeden zo spôsobov ako sa medzi sebou lepšie spoznávať, zbližovať, pobaviť a aj takýmto spôsobom zachovávať naše tradičné hodnoty. Aj tento segment nášho života na Dolnej zemi je tiež významný, keď ide o zachovanie našej národnej charakteristiky…“