Iniciatíva na otvorenie slovenských tried

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom 9. zasadnutí doniesla rozhodnutie o iniciatíve na otvorenie kombinovaných slovenských tried na druhom stupni vzdelávania v zmysle Zákona o základnom vzdelávaní a výchove, článok 31. odsek 7.

Predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Pavlis a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili na základe iniciatívy 6. júla 2023 ZŠ bratov Novakovcov v Silbaši a ZŠ Nestora Žučného v Laliti a 7. júla ZŠ Jovana Popovića v Suseku a pobočku v Lugu. Na každom z týchto stretnutí boli prítomní riaditelia škôl, školský spolupracovníci a učitelia, ktorí pracujú v slovenských triedach, ako i rodičia žiakov slovenských tried na prvom stupni. Na každom zo stretnutí rodičom bola predostrená iniciatíva na otvorenie 5. ročníka so slovenskou vyučovacou rečou ako i ďalšie možnosti vyučovania sa slovenčiny v súlade s uvedeným zákonom.