Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti sú významným národným a kultúrnym podujatím pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku, ktoré naša najvyššia zastupiteľská inštitúcia Slovákov v Srbsku vyhlásila za úradný sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku v roku 2009. Pod ich organizáciou sa podpisujú Obec Báčsky Petrovac, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Toto ústredné podujatie Slovákov v Srbsku je miestom, kde je počas druhého augustového víkendu možné obzrieť početné výstavy, koncerty, prezentácie kníh, divadelné predstavenia a kultúrno-umelecké programy. Keď je teda kultúrny život Slovákov v Srbsku predstavený tým najlepším a najkrajším spôsobom.

V rámci Slovenských národných slávností 2023 sa uskutočnilo i slávnostné zasadnutie NRSNM, Otvárací program slávností – Z úcty k šľachetným, slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku a pod. Slávnosti sú zároveň príležitosťou na rôzne stretnutia. S cieľom prezentovať najvýznamnejšie úspechy v rôznych oblastiach sa v rámci slávností každoročne organizuje stretnutie slovenských študentov, študujúcich na domácich vysokých školách alebo v zahraničí, ktoré bolo v Kysáči, tradične sa uskutočnili i galakoncerty domácich folklórnych súborov – Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som a Na zelenej lúčke. Tradične sa stretli učitelia i zdravotníci, ale aj iné združenia, pre ktorých to bola výnimočná príležitosť vymeniť si skúsenosti a motivovať sa do ďalšej práce. V nedeľnom slávnosťovom termíne boli i dve divadelné predstavenia v Slovenskom vojvodinskom divadle – detské – Vlk a sedem kozliatok v podaní Základnej školy Jána Kollára zo Selenče a vo večerných hodinách vystúpili Pivničania a Kovačičania spoločným divadelným projektom ĽUD-MILÁ.

Na slovenské ľudové slávnosti sa už tradične stretáva veľké množstvo návštevníkov, všetci tí, ktorí chcú hlbšie spoznať kultúru a tradície Slovákov v týchto oblastiach. Už dávnejšie toto podujatie presahuje hranice Vojvodiny a navštevujú ho aj Slováci z okolitých štátov a najmä hostia zo Slovenska.