Kategória Aktuality

V BELEHRADE OTVORENÁ VÝSTAVA DVOCH VELIKÁNOV INSITNÉHO UMENIA Z KOVAČICE

Za prítomnosti mnohopočetných návštevníkov v utorok 15. marca o 19.00 hodine v Ustanovizni kultúry Parobrod v Belehrade otvorili výstavu dvoch bezpochyby najvýznamnejších osobností svetového insitného umenia. Kovačičanom Zuzane Chalupovej, pri príležitosti 20. výročia úmrtia a Martinovi Jonášovi, pri príležitosti 25. výročia úmrtia a ich tvorbe…

Z 26. zasadnutia NRSNM

Dňa 4. marca 2022 so začiatkom o 19.00 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa za prítomnosti 17 členov uskutočnila 26. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Úvodom do zasadnutia prítomní minútkou ticha vzdali úctu zosnulému členovi NRSNM a predsedovi…

Vypracovanie Akčného plánu pre národnostné spoločenstvá

V dňoch 23. až 25. februára 2022 Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v Šabci zorganizovalo zasadnutie pracovnej skupiny na vypracovanie Akčného plánu na uskutočnenie práv a slobôd národnostných menšín v Srbsku. Členkami pracovnej skupiny sú aj Svetlana Zolňanová a Mária Poptešinová.

Ocenení recitátori

V pondelok, 6.12. 2021 v štúdiu Rádio-televízie Nový Sad boli rozdelené ocenenia 47. ročníka Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na súťaži účinkovalo 58 žiakov v piatich kategóriách. Ocenenia v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku rozdelili…

Začali pofukovať nové vánky

S príchodom mladých ľudí na čelo Miestneho spoločenstva v Hajdušici v polovici roka začali pofukovať nové vánky a za krátky čas sú urobené na oko malé, ale predsa významné veci. Začalo sa to úpravou priestoru v strede dediny vedľa pomníka padlým bojovníkom v druhej svetovej vojne,…

Správa o súbehu Zorničky 2021

Na súbeh Zorničky 2021 prišlo úhrnne osem básní od troch autorov a dvanásť próz od piatich autorov. Po pozornom a komplexnom vyhodnotení komisia sa rozhodla za poéziu neudeliť žaiadnu cenu a za prózu udeliť dve druhé a dve tretie ceny. Druhé ceny získali…

Podpisovanie zmlúv o štipendiu

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 22. novembra bežného roku  predsedníčka NRSNM Libuška  Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvu s ôsmimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2021 Štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas…