Výzva na účasť v projekte  Moji slovenskí predkovia

Výzva na účasť v projekte  Moji slovenskí predkovia

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a profesorov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

V projekte Moji slovenskí predkovia sa môžu zúčastniť všetci žiaci, ktorí navštevujú výučbu v triedach s vyučovacím jazykom slovenským alebo chodia na hodiny slovenčiny, tak že odošlú na NRSNM svoj rodokmeň, teda dôkaz o slovenskom pôvode aspoň u jedného z rodičov. Teda prezentácia, plagát, poster (alebo iný spôsob, na ktorý sa rozhodnete) má byť po slovensky.

Komisia Výboru pre vzdelávanie posúdi prihlášky a najúspešnejšie, teda tie ktoré sa v rodokmeni dopracujú najďalej. Hodnotiť sa bude aj kvalita prezentácie – čas, ktorý bol potrebný na jej vyhotovenie.

          Prvoumiestnený Rodokmeň získa vonkajšiu pamäť k počítaču, ďalšie Rodokmene získajú knižné odmeny a školský príbor  pre žiaka a pre učiteľa (počet ocenených určí Komisia).         

          Ocenenia súťaže budú verejné a všetky odovzdané Rodokmene sa môžu zverejniť na sajte Asociácie slovenských pedagógov a na sajte NRSNM. 

          Svoje Rodokmene môžete poslať najneskôr do pondelka, 25.05.2022 na CD alebo inou formou  na adresu NRSNM, Bulvár M. Pupina 1/4, Nový Sad s označením: prihláška na výzvu alebo na mail: svetlana.zolnjan@rada.org.rs