Z recepcie na veľvyslanectve

V stredu 6. apríla 2022 v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade sa predstavitelia slovenského zastupiteľského úradu v čele s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Srbskej republike  Fedorom Rosochom stretli s predstaviteľmi krajanskej komunity v Srbsku. V rámci oficiálnej časti Jeho Excelencia Fedor Rosocha sa prihovoril početným hosťom, zdôrazňujúc otvorené možnosti spolupráce veľvyslanectva s krajanmi. Po nej prebiehalo krajanské kamarátenie pri tradičných slovenských špecialitách. Na recepcii sa zúčastnila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová s členmi národnostnej rady a svojimi spolupracovníkmi.