Kategória Aktuality

NRSNM navštívili predstavitelia rumunskej národnostnej rady

Dňa 21. apríla 2022 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila delegácia Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny v čele s predsedom tejto rady Danielom Magdu a predsedníčkou Výkonnej rady NRRNM Rodikou Almajan. V mene NRSNM na rokovaní sa zúčastnil: predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová,…

Z recepcie na veľvyslanectve

V stredu 6. apríla 2022 v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade sa predstavitelia slovenského zastupiteľského úradu v čele s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Srbskej republike  Fedorom Rosochom stretli s predstaviteľmi krajanskej komunity v Srbsku. V rámci oficiálnej časti Jeho Excelencia Fedor Rosocha sa prihovoril početným hosťom, zdôrazňujúc…

Žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom na Andrevlji

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá  finančne podporil  projekt  v oblasti zvyšovania kvality výchovno – vzdelávacieho procesu stredoškolského vzdelávania. V dňoch 28. marca až  2. apríla 2022 na Andrevlji prebieha seminár, čiže školenie  nadaných žiakov stredných…

Festival Tancuj, tancuj… – 18. júna 2022

Dňa 24. marca 2022 so začiatkom o 10.30 hodine v priestoroch Oázy MB v Hložanoch sa uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch. Zasadnutie sa konalo za prítomnosti: Michala Hataľu (NRSNM), Vladimíra Francistyho (ÚKVS), Sone…

SLOVENSKÁ KULTÚRA NA 43. MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU CESTOVNÉHO RUCHU

V dňoch 24. až 27. marca 2022 v Belehrade prebieha 43. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu, 17. Medzinárodný veľtrh hotelového a stravovacieho zariadenia HORECA a 12. Medzinárodný veľtrh vína BEOWINE (25. – 26. marca) Najvýznamnejšie tohtoročné turistické podujatie v krajine a regióne juhovýchodnej…

POSUN VO VYRIEŠENÍ SLOVENSKÉHO STREDISKA

V stredu 16. marca 2022 o 18.00 hodine sa konala online diskusia s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom na tému O krajanoch s krajanmi. Do diskusie sa mohli zapojiť všetci Slováci žijúci v zahraničí, teda mimo materskej krajiny. Okrem iných niekoľkí členovia…

Štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023

Rozpísaný je súbeh na podávanie žiadostí na Štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023 na 70 štipendijných miest. Počet štipendijných miest pre Srbsko je 20 pre magisterské a 2 pre doktorandské štúdium. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

TLAČOVKA V NÁRODNOSTNEJ RADE SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V stredu 16. marca 2022 o 16.30 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola tlačovka.  Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, cez médiá verejnosti ozrejmila a chronologicky ešte raz rezimovala, čo sa všetko podnikalo ohľadom dotácie zo Slovenskej republiky na zabezpečenie strediska pre Slovákov, čiže…