NRSNM navštívili predstavitelia rumunskej národnostnej rady

Dňa 21. apríla 2022 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila delegácia Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny v čele s predsedom tejto rady Danielom Magdu a predsedníčkou Výkonnej rady NRRNM Rodikou Almajan. V mene NRSNM na rokovaní sa zúčastnil: predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, členka NRSNM a VR Svetlana Zolňanová a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová. Prítomní si vymenili skúsenosti predovšetkým v oblasti vzdelávania, konkrétne spôsob štipendovania žiakov, tiež návrhy do akčného plánu národnostných menšín a blížiaci sa súpis obyvateľstva v našom štáte.