Festival Tancuj, tancuj… – 18. júna 2022

Dňa 24. marca 2022 so začiatkom o 10.30 hodine v priestoroch Oázy MB v Hložanoch sa uskutočnilo 1. zasadnutie Organizačno-správnej rady 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch.

Zasadnutie sa konalo za prítomnosti: Michala Hataľu (NRSNM), Vladimíra Francistyho (ÚKVS), Sone Ďurišovej (Miestne spoločenstvo Hložany), Vladimíra Bažaľu (KOS Jednota Hložany) a Svetluše Hlaváčovej, koordinátorky VPK NRSNM. Svoju neprítomnosť ospravedlnili  Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a Zdenka Tomanová z Obce Báčsky Petrovec.

Najsamprv sa uskutočnilo konštituovanie Organizačno-správnej rady 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… a prítomní za predsedu tohto telesa zvolili Michala Hataľu, predstaviteľa NRSNM. V pokračovaní bol spresnený dátum festivalu – 18. júna 2022 (sobota). Jedným zo záverov schôdze bolo na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov urýchlene zverejniť prihlášky na prihlasovanie súborov – účastníkov festivalu ako i výzvu na grafické riešenie propagačného materiálu festivalu.

 

Vzhľadom na to, že ešte nie sú hotové výsledky pokrajinských a republikových súbehov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na prvej schôdzi OSR FF TT ešte nebolo možné precizovať finančný plán festivalu. Tejto záležitosti ako i ďalšie otázky týkajúce sa zloženia odborných porôt, návrhu na koordinátora, moderátorov, autora scenára, sprievodných podujatí a iných organizačných záležitostí, členovia OSR sa venujú na nasledujúcom zasadnutí.