28. DFF Zlatá brána – Kysáč 2022

piatok 1. júla 2022

– o 19.00 h v predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy obrazov insitných maliarov, členov Umeleckého spolku Michala Geržu; ul. Železničná 1

– o 20.00 h v ZŠ Ľudovíta Štúra otvorenie výstavy poštových známok filatelistov-mladežníkov – Spoznaj svet filatelie a s filateliou spoznaj svet, v organizácii KUS Vladimíra Mičátka, ako i otvorenie výstavy detských výtvarných prác Zlatá brána, v organizácii Knižnice Michala Babinku v Kysáči; ul. Železničná 3

– o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, bábkové predstavenieKonôpka v predvedení členov Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika; ul. Železničná 3

sobota 2. júla 2022

– o 20.00 h na zámku Zlatej brány, koncert detského folklórneho súboru zo Slovenskej republiky (Folklórne zoskupenie Pyrťan, Pliešovce); ul. Železničná 3

nedeľa 3. júla 2022 – v ZŠ Ľudovíta Štúra (ul. Železničná 3)

– 12.00 – 14.00 h              príchod účastníkov

– 12.00 – 15.00 h              priestorová skúška

– 15.00 – 16.00 h            príprava na galakoncert

– 16.00 h – …                    otvorenie festivalu a galakoncert, po ňom vyhlásenie víťazov a udelenie cien.