Koncoročný program v Báčskej Palanke

Vo štvrtok 23. júna sa v Slovenskom dome v Báčskej Palanke konal koncoročný program pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Program pripravila učiteľka slovenčiny Mária Šulcová, ktorá už rad rokov dosahuje pozoruhodné výsledky a zozbiera veľký počte žiakov a nie len tých so slovenským pôvodom. V mene NRSNM sa žiakom a rodičom prihovorila Svetlana Zolňanová, členka VR NRSNM pre vzdelávanie. NRSNM každoročne pre týchto žiakov zabezpečuje bezplatné učebnice a finančne podporuje realizáciu alternatívneho programu v materskej škole a fakultatívne vyučovanie slovenčiny na stredných školách.