Z 28. zasadnutia NRSNM

Dňa 21. júna 2022so začiatkom o 19. hodine v Novom Sade sa za prítonosti 17 členov NRSNM uskutočnila 28. schôdzu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Zasadnutím predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

            Program rokovania bol schválený po doplnení ešte jedného z desiatich bodov, čiže o Rozhodnutie o zástupcovi slovenskej národnostnej menšiny v Rade pre medzietnické vzťahy v miestnej samospráve Inđija. Nasledovalo schválenie zápisníc z 26. pracovnej a 27. elektronickej schôdze NRSNM. V rámci tretieho bodu boli uvedené polročné správy na 2022. rok všetkých štyroch výborov NRSNM, ktoré mali na starosti predsedovia výborov – Vladimír Francisty (výbor pre úradné používanie jazyka a písma), Anna Čapeľová (výbor pre kultúru), Tatiana Naďová (výbor pre vzdelávanie) a Anna Horvátová (výbor pre informovanie). Osobitným bodom členovia NRSNM dali kladné stanovisko na finančný plán NVU Hlas ľudu na rok 2022, program práce NVU Hlas ľudu na rok 2022, správu o práci NVU Hlas ľudu za rok 2021, finančnú správu  NVU Hlas ľudu za  rok 2021, správu o realizácii redakčnej politiky novín  Hlas ľudu za rok 2021, správu o realizácii redakčnej politiky časopisu Vzlet za rok 2021, správu o realizácii redakčnej politiky  časopisu Zornička za rok 2021, pracovný program novín Hlasu ľudu na rok 2022, pracovný program časopisu  Vzlet na rok 2022 a na pracovný program časopisu Zornička na rok 2022. Nasledovali body: Informácia o vykonaných aktivitách ohľadom nadchádzajuceho sčítania obyvateľstva, domov a domácností na rok 2022,   Informácia o vykonaných aktivitách pri riešení otázky odloženia volieb do národnostných rád a Informácia ohľadom organizácie Slovenských národných slávností v roku 2022, ktoré prezentovala predsedníčka L. Lakatošová. K informácii o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľstva člen NR a predseda MSS Branislav Kulík sa zmienil o tom, že okrem NRSNM i Matica slovenská v Srbsku vyvíja aktivity súvisiace so sčítaním obyvateľstva. V rámci osobitného bodu boli jednoznačne schválené všetky stanoviská k projektom výboru pre informovanie. Taktiež jednoznačne boli schválené rozhodnutia, ktoré vyniesla NRSNM a ktoré vo väčšine patrili predovšetkým do oblasti vzdelávania, tiež do kultúry a činnosti NRSNM. V rámci bodu Rôzne predsedníčka Lakatošová vyjadrila potešenie zo skutočnosti, že čoskoro vyjde spod tlače Slovník právnej terminológie – srbsko-slovenský a slovensko-srbský – kapitálne dielo, ktoré je výsledkom dlhoročných skúseností kompetentných odborníkov, pôsobiacich v oblasti prekladateľstva, lingvistiky a práva. Uvedené slovníkové vydanie v radoch vojvodinských Slovákov tak uzrie svetlo sveta po 43-ročnej prestávke.