Kategória Aktuality

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 21. mája 2022 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej…

V pivnickom poli tri lipky

Pre milovníkov slovenských ľudových piesní sa v nedeľu 22. mája konal 1. Festival slovenských ľudových piesní. Pred ním je skvelá budúcnosť, aspoň tak možno uzavrieť vzhľadom na počet účastníkov. Tú známu pivnickú pieseň – V pivnickom poli tri lipky my preformulujeme takto:…

Prameň minulosti nevysychá

Slávnostnou akadémiou Prameň minulosti nevysychá v piatkový podvečer 20. mája sa začali trojdňové oslavy Dní Petrovca. Celý rad podujatí je skĺbených do oslavných dní z príležitosti narodením nášho mestečka. S úctou voči našim predkom na slávnostnej akadémii si  pripomíname na úctyhodné výročia, ktoré…

Aktív riaditeľov

V pondelok 16. mája 2022 sa na Gymnáziu v Kovačici konal Aktív riaditeľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia predškolských ustanovizní z obcí Kovačica, Stará Pazova a Báčsky Petrovec, ako i riaditelia základných…

Aktív vychovávateliek

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade bol usporiadaný 12. mája bežného roku Aktív vychovávateliek, ktoré vyučujú po slovensky v materských školách v Srbsku. Členky aktívu pozdravila aj predsedníčka NRSNM. Predstaviteľky z Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Pivnice,…