Výzva na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby pre 42. festival Zlatý kľúč 2023

Vážení spolupracovníci,
 

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč predlžujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Vyzývame skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou účasťou, teda tvorbou prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie v rámci 42. ročníka tohto celomenšinového festivalu, ktorý sa uskutoční v tradičnom jesennom termíne bežného roka v Selenči. 

Autori skladieb sú povinní do 20. júla 2023 zaslať notový materiál s textom, prípadne návrh úpravy skladby (nie je záväzné, a môže byť aj na audio zápise) na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov,

Arsu Teodorovića 11,

21 000 Nový Sad;

E-mail: ustavprekulturu@gmail.com.

Text výzvy a pravidlá si môžete prečítať tuná: https://slovackizavod.org.rs/vyzva-na-tvorbu-novych-skladieb-v-zanri-popularnej-hudby-pre-42-festival-zlaty-kluc-2023/