29. Detský folklórny festival Zlatá brána

V Kysáči sa dňa 25. júna t. r. uskutočnil 29. Detský folklórny festival Zlatá brána, v poradí tretí tohtoročný festival, ktorý Národnostná rada vyhlásila za celomenšinový. Odborná porota, ktorá sledovala výkony súťažných súborov, pracovala v zloženíAnna Medveďová (etnologička), Olivera Popadićová (hudobná pedagogička) a Ján Slávik (choreograf a taktiež ideový tvorca a zakladateľ tohto festivalu).

Výsledky ich hodnotenia vyzerajú nasledovne: prvú cenu a sošku NRSNM udelili Detskému folklórnemu súboru Vločka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, 2. cenu Detskému folklórnemu súboru Ratolesť SKUS Pivnica (mladšia skupina) z Pivnice a 3. cenu Detskému folklórnemu súboru Vrkôčiky Základnej školy Bratstvo v Aradáči.

Za vynikajúcu interpretačnú úroveň porota sa rozhodla udeliť i špeciálne ceny piatim súborom: DSS KUS Petrovská družina (Nádeje a stredná skupina) z Báčskeho Petrovca, DFS Bažalička KUS Zvolen z Kulpína, DFS KUS Petrovská družina (staršia skupina) z Báčskeho Petrovca, DFS Zvončeky SKOS Erdevík z Erdevíka a DFS SKUS Slnečnica pri ZŠ maršala Tita (mladšia skupina) v Padine. Ďalšiu špeciálnu cenu udelili Alene Pálikovej, tajomníčke Kultúrneho centra Kysáč, a je to cena Kultúrnemu centru Kysáč za úspešnú organizáciu festivalu.

Tohtoročný 29. Detský folklórny festival Zlatá brána, ktorý si právom pridal i prívlastok medzinárodný, zorganizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou mesta Nový Sad, ktorý festival i financoval. Finančne ho podporili i ďalšie inštitúcie: Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa zhodnotení bol toto zatiaľ najúspešnejší a najkrajší festival.

V rámci galaprogramu odznelo 32 hudobno-speváckych a tanečných bodov a vystúpili súbory z našej krajiny a zo zahraničia (Maďarsko, Chorvátsko, Slovensko). Na začiatku ústredného programu moderátorka Andrea Miháľová vyzvala na javisko tanečný pár z každého účinkujúceho súboru. Vzápätí sa auditóriu prihovoril Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč, a privítal hostí. Z javiska sa prihovorila i Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, a festival otvoril Dalibor Rožić, člen Mestskej rady pre kultúru mesta Nový Sad. Galakoncert ako obvykle viedli scénickými prejavmi mladí kysáčski divadelníci.