Zo zasadnutia Rady pre národnostné menšiny

Dňa 22. júna 2023 sa vo vláde Srbskej republiky v Belehrade konalo dvanáste zasadnutie Rady pre národnostné menšiny za účasti ministra pre ľudské а menšinové práva Tomislava Žigmanova a ministra štátnej správy a miestnej samosprávy Aleksandara Martinovića. Po prijatí Zápisnice z jedenásteho zasadnutia Rady pre národnostné menšiny predložil predseda Koordinácie Borče Veličkovski informáciu o práci Koordinácie národnostných rád národnostných menšín. Prijatý bol Návrh programu prideľovania finančných prostriedkov z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny na rok 2023. Predstavitelia národnostných rád národnostných menšín v pokračovaní prezentovali informácie o realizovaných a pripravovaných aktivitách národnostných rád národnostných menšín. Nasledovala diskusia medzi predstaviteľmi národnostných rád s predstaviteľmi Vlade Srbskej republiky, čiže rezortnými štátnymi tajomníkmi z oblastí, v ktorých majú národnostné rady svoju pôsobnosť. Stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.