Mesiac február 2024

Udelené ocenenia najlepším žiakom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pravidelne vypisuje literárny a výtvarný súbeh na tému Najkrajšie rozprávky z celého sveta, na ktorý sa zúčastňujú školy s vyučovacím jazykom slovenským a Školské centrá zo zahraničia. Držitelia cien zo Srbska na…

Medzinárodný deň materinského jazyka v Debeljači

V stredu 21. februára 2024 v Dome kultúry Józsefa Attilu v  Debeljači prebiehali ústredné oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka v Srbsku pod patronátom Národnej komisie za spoluprácu s UNESCOM. Najprv sa o 15.00 hodine uskutočnil okrúhly stôl na tému Viacjazykové…

Správy z 13. zasadnutia NRSNM

Správa o činnosti NRSNM za rok 2023 Správa o činnosti VPI za rok 2023 Správa o činnosti VUPJP za rok 2023 Správa o činnosti VPV za rok 2023 Správa o činnosti VPK za rok 2023

Rozhodnutia z 13. zasadnutia NRSNM

zápisnica z 11. schôdze NRSNM zápisnica z 12 elektronickej schôdze NRSNM Rozhodnutie o prijatí správy o činnoti NRSNM za rok 2023 Rozhodnutie o prijatí spravy o činnoti Výborov NRSNM za rok 2023 Rozhodnutie o prijatí finančnej správy za rok 2023…