Rozhodnutia z 13. zasadnutia NRSNM

zápisnica z 11. schôdze NRSNM

zápisnica z 12 elektronickej schôdze NRSNM

Rozhodnutie o prijatí správy o činnoti NRSNM za rok 2023

Rozhodnutie o prijatí spravy o činnoti Výborov NRSNM za rok 2023

Rozhodnutie o prijatí finančnej správy za rok 2023

Správa o činnosti NRSNM za rok 2023

Rozhodnutie o prijatí plánu а programu NRSNM na rok2024

Rozhodnutie o prijatí finančného plánu NRSNM na rok 2024

Plan a program cinnosti NRSNM na rok 2024

Mienka k návrhu na člena Školskej rady Základnej školy Jovan Popović v Suseku

Mienka na odvolanie člena správnej rady žiackého domova Brankovo kolo v Novom Sade

Mienka na riaditeľa ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch.

Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Maršal Tito v Padine.

Návrh na člena Rady pre medzietnické vzťahy v obce Šíd.

Návrh na člena školského výboru GJK Báčsky Petrovec

Stanovisko k navrhu rozhodnutia o sieti inštitúcií študentského štandardu založených Srbskou republikou

Stanovisko k návrhu rozhodnutia o sieti inštitúcií študentského štandardu založených Srbskou republikou

Stanovisko k plánu a programu a finančnému plánu na rok 2024, NVU Hlas ľudu

Stanovisko k plánu na zápis odborov v GJK Báčsky Petrovec na rok 20242025

Stanovisko na preklad knihy Matematika 4

Stanovisko na preklad učebnice Digitalny svet 4 Vydavateľstva Novi Logos

Stanovisko na učebnicu – Hudobná kultúra 8

ROZHODNUTIE na vyhlásenie Detského festivalu slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty v Kovačici za podujatie osobitného významu pre slovenskú národnostnú me

Rozhodnutie na voľbu predsedu VPV NRSNM