Udelené ocenenia najlepším žiakom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pravidelne vypisuje literárny a výtvarný súbeh na tému Najkrajšie rozprávky z celého sveta, na ktorý sa zúčastňujú školy s vyučovacím jazykom slovenským a Školské centrá zo zahraničia.

Držitelia cien zo Srbska na rok 2023 sú:

–  Lára Valentíková z Pivnice

– Štefan Medoš z Erdevíku,

– Anastázia Krajčíková z Pivnice

– Nikolína Gašparová z Lugu

– Teodóra Pavlovicová z Erdevíku/Ľuby,

– Adela Miriam Petrášová z Báčskeho Petrovca,

– Mia Čániová z Báčskeho Petrovca,

– Marína Tordajiová z Báčskeho Petrovca,

– Vialiam Vanek z Jánošíku

– Anna Kolárová z Lugu.

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 23. februára, ocenením žiakom zo Srbska ceny udelili predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.