Slávnostné odovzdanie zmlúv o pridelení finančných prostriedkov pre národnostné rady národnostných menšín

V utorok 27. februára 2024 o 11.00 h v aule Pokrajinskej vlády podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Zsolt Szakállas slávnostne odovzdal zmluvy o spolufinancovaní činnosti národnostných rád národnostných menšín, ktoré majú sídlo na území AP Vojvodiny. Na činnosť a fungovanie 17 národných rád je v tomto roku vyčlenených z pokrajinského rozpočtu 70 miliónov dinárov. Na udalosti bola prítomná aj predsedníčka Dušanka Petráková, ktorá v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny tiež podpísala zmluvy.