Medzinárodný deň materinského jazyka v Debeljači

V stredu 21. februára 2024 v Dome kultúry Józsefa Attilu v  Debeljači prebiehali ústredné oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka v Srbsku pod patronátom Národnej komisie za spoluprácu s UNESCOM. Najprv sa o 15.00 hodine uskutočnil okrúhly stôl na tému Viacjazykové vzdelávanie ako základ výučby. Prítomných privítal zástupca predsedu Obce Kovačica Petar Višnjički a medzi dvadsiatimi dvoma účastníkmi okrúhleho stola boli: koordinátorka Strediska pre nehmotné kultúrne dedičstvo Danijela Filipovićová, náčelník Oddelenia pre súčasnú tvorbu Ministerstva kultúry Mladen Vesković, štátny tajomník v Ministerstve pre ľudské a menšinové práva Ivan Bošnjak, asistent tajomníka v Oddelení pre kultúru národnostných menšín v Pokrajinskom sekretariáte pre kultúru Zoltan Kudlik, náčelník v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie Goran Dragosavljević a prihovorili sa aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková a riaditelia školských ustanovizní z Kovačice: Anička Bírešová, Anna Bakošová a Miroslav Jurica. Okrúhly stôl uzavrel Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka, ktorá je organizátorom tohto podujatia s podporou Obce Kovačica, NRSNM, ÚKVS a UNESCO. V pokračovaní osláv o 17.00 hodine v kultúrno-umeleckom programe účinkovali folklórne a spevácke súbory z Obce Kovačica: z Debeljače, Padiny, Kovačice, Crepaje, Uzdína a Idvora.