Mesiac marec 2023

Zo 4. zasadnutia NRSNM

Dňa 24. februára 2023 so začiatkom o 18.00 hodine v miestnostiach Miestneho spoločenstva v  Kovačici sa za prítomnosti 25 členov uskutočnilo 4. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Po schválení programu rokovania schválené boli zápisnice…

Na stretnutí s ministrom školstva

Vo štvrtok 2. marca 2023 o 10.00 h sa v budove Vlády Republiky Srbsko uskutočnilo stretnutie predsedov národnostných rád národnostných menšín s ministrom školstva Brankom Ružićom.Na stretnutí diskutovali o pokračovaní a zlepšení spolupráce medzi ministerstvom školstva a národnostnými radami národnostných…

REAGOVANIE NRSNM ohľadom inkriminovaného grafitu v Kysáči

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny odsudzuje akékoľvek vyhrážky,  ktoré majú za cieľ  vniesť nepokoj do prostredia,akým je Kysáč,   kde sa po stáročia pestujú a rozvíjajú dobré susedské vzťahy a multikulturalizmus, kde  existuje dobrá spolupráca a práca s kompetentnými inštitúciami,  čo…

Zo zasadnutia NRSNM

V piatok 24. februára sa v Kovačici konalo zasadnutie NRSNM, na ktorom bola schválená správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2022, Plán a práce a finančný plán výboru na rok 2023 a Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa zúčastnili aj…

Kovačica v Archíve Vojvodiny

V stredu 1. marca 2023 o 12.00 hodine v Archíve Vojvodiny v Novom Sade bola vernisáž výstavy Kovačica autora Pavla Hajku a prezentácia detského Bookmark kalendára insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolitých osád. Prítomných privítal Nebojša Kuzmanović riaditeľ Archívu Vojvodiny a ďalej sa prihovorili kurátor výstavy Pavel…