REAGOVANIE NRSNM ohľadom inkriminovaného grafitu v Kysáči

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny odsudzuje akékoľvek vyhrážky, 
ktoré majú za cieľ  vniesť nepokoj do prostredia,akým je Kysáč,  
kde sa po stáročia pestujú a rozvíjajú dobré susedské vzťahy a multikulturalizmus,
kde  existuje dobrá spolupráca a práca s kompetentnými inštitúciami, 
čo sa prejavuje aj v podpore ďalšieho rozvoja,  zachovávania  a pestovania tradície, 
kultúry a  zachovávania slovenského jazyka a písma.
Národnostná rada zároveň vyzýva kompetentné inštitúcie, aby reagovali.
 
Predsedníčka NRSNM
Dušanka Petráková