Kovačica v Archíve Vojvodiny

V stredu 1. marca 2023 o 12.00 hodine v Archíve Vojvodiny v Novom Sade bola vernisáž výstavy Kovačica autora Pavla Hajku a prezentácia detského Bookmark kalendára insitných maliarov z Kovačice, Padiny a okolitých osád.

Prítomných privítal Nebojša Kuzmanović riaditeľ Archívu Vojvodiny a ďalej sa prihovorili kurátor výstavy Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka Kovačica a JUDr. Jozef Škultéty predseda Spoločnosti slovenských velikánov z Uhrovca.

Výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, ktorá  na záver vyjadrila vďaku riaditeľovi Archívu Vojvodiny Nebojšovi Kuzmanovićovi, že má „cit“ a záujem o prezentované hodnoty a že už dlhodobo prispieva prelínaniu dvoch blízkych kultúr.