Mesiac marec 2023

Z návštevy u pokrajinského ombudsmana

Dňa 29. marca 2023 na pozvanie pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana túto inštitúciu v Novom Sade navštívili predsedovia štyroch národnostných rád – slovenskej, poľskej, egyptskej a gréckej. V rámci tejto návštevy zástupcov rád prijali – pokrajinský ochranca občanov – ombudsmanka…

28. Festival DIDA

V Pivnici dňa 24. marca 2023 bol otvorený 28. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA. Podľa pravidiel prebiehal počas dvoch víkendov, a to v posledný marcový a prvý aprílový víkend. Tohto roku DIDA priniesla 10 predstavení, ako aj päť…

Otvorené nové sídlo ÚKVS

Dňa 23. marca 2023 na Ulici Arsu Teodorovića číslo 11 bolo slávnostne otvorené nové sídlo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Symbolickým prestrihnutím pásky zrekonštruované miestnosti otvorili primátor Nového Sadu Milan Ðurić, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami…

Vzácna návšteva v NRSNM

Dňa 23. marca 2023 sídlo NRSNM v Novom Sade navštívil Mgr. Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, ktorý s predsedníčkou NRSNM Dušankou Petrákovou hovoril na tému spoločných Dolnozemských projektov.

Zasadala Komisia pre štipendiá

V paitok, 10. marca 2023 bola konštituovaná Komisia pre štipendiá. Na svojom prvom zasadnutí vypracovali pravidlá na udelenie finančnej podpory pre stredoškolákov  a na rozdelenie finančnej podpory pre zápis do 1. ročníka na stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, ako…

Z otvorenia výstavy Márie Gaškovej

V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci dňa 11. marca 2023 bola z príležitosti 75. narodenín a 50. výročia umeleckej tvorby slávnostne otvorená samostatná výstava akademickej maliarky Márie Gaškovej z Kysáča. Úvodné slovo mala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov  Anna Séčová-Pintírová, o autorke sa zmienili Vladimír…

Na návšteve v RTV Vojvodina

Dňa 10. marca 2023 predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s predsedníčkou Výboru pre informovanie NRSNM Annamáriou Tamašiovou na pozvanie generálneho riaditeľa RTV Vojvodina Jožefa Klema navštívili RTV v nových priestoroch rádia a televízie na Mišeluku. Najprv ich privítal samotný generálny riaditeľ…