Zo zasadnutia NRSNM

V piatok 24. februára sa v Kovačici konalo zasadnutie NRSNM, na ktorom bola schválená správa Výboru pre vzdelávanie za rok 2022, Plán a práce a finančný plán výboru na rok 2023 a Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa zúčastnili aj predseda výboru Ján Pavlis a koordinátorka pre vzdelávanie.

Pred zasadnutím sa stretlo niekoľko členov výboru a hovorilo o ponuke, ktorú do NRSNM predostrela Iniciatíva na preklad učebníc Fondácie Aleks Kavčić, ktorá ponúka, aby NRSNM organizovala a financovala preklad ich učebníc do slovenčiny. Členovia výboru uzavreli, že na školách s vyučovacím jazykom slovenským zatiaľ nie je záujem o preklad učebníc tohto vydavateľstva, a preto sa bude pokračovať v spolupráci s už doteraz zabehanými vydavateľstvami, ktoré sa požiadajú o možnosť prekladov multimediálnych dodatkov.