Skúška zo slovenského jazyka s metodikou

Pre vychovávateľov, ktorí nadobudli zodpovedajúce vzdelanie v srbskom jazyku a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských ustanovizniach v slovenskom jazyku

Skúška pozostáva z:
1. ukážka štruktúry usmernenej aktivity z rozvoja reči – slovenský jazyk (písanie na tabuli)
2. interpretácia usmernenej aktivity z rozvoja reči – slovenský jazyk (ústny prejav)

Tému pre usmernenú aktivitu si volí kandidát.
Písaná príprava pre usmernenú aktivitu sa pridáva členom komisie pred skúškou.

Skúšky sa realizujú v každú prvú stredu v mesiaci (od 1. októbra do 30. júna) o 13:00 h.

Literatúra:
1. Turčan, J.; Melegová, A.; Mikešová, M.: Zlatý zvonček. Príručka pre vychovávateľov. Belehrad: Ústav pre učebnice a vyučovacie prostriedky, 1998
2. Majerová, M; Speváková, T.: Slovenský jazyk. Učebnica s pracovným zošitom, Belehrad: Ústav pre učebnice, 2007.

Členovia komisie:
Dr. Jarmila Hodoličová
Dr. Anna Makišová
Mr. Jan Đuras