Delegácia NRSNM navštívila ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach

19. apríla t.r. delegácia NRSNM navštívila ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach. Cieľom návštevy bolo oficiálne zaznamenávanie prác na adaptácii kabinetu pre slovenský jazyk. Výbor pre vzdelávanie na tieto účely vyčlenil 350.000 dinárov, a tak aj na tento spôsob podporil zveľaďovanie vyučovania slovenčiny na boľovskej Základnej škole pre vyše 50 žiakov. Národnostnú radu pri tejto návšteve zastupovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlana Zolňanová a podpredseda pre Sriem Ján Majorský. Náležitá pozornosť sa pri rokovaniach s riaditeľom školy a predsedom obce Surčín venovala zvýšeniu počtu žiakov, ktorí sa budú vyučovať svoj materinský jazyk a možnosť zabezpečenia vyučovania náboženstva Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi na škole.