V Selenči zasadal Aktív riaditeľov škôl

 

13. 05. toho roku v rámci Republikovej súťaže zo slovenského jazyka na ZŠ v Selenči zasadal Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Ústrednou témou zasadnutia boli skúšobné testy na záverečné skúšky pre ôsmakov. Pri tejto príležitosti bol školám s vyučovacím jazykom slovenským rozdelený skúšobný test pre záverečné skúšky zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl.