Zasadala Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM

12. 05. 2011 v priestoroch Národnostnej rady zasadala Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Školskej Komisie MS v Srbsku. Komisia v zložení: Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová, Janko Havran, Zuzana Lenhartová, Ondrej Koroš a Andrea Rojková, posudzovala prihlášky na štipendium vlády SR v akademickom roku 2011/2012. V súlade s vopred zverejnenými kritériámi Komisia odporúča na získanie štipendia 36 prihlášok na základné štúdium, 6 prihlášok na magisterské štúdium, 6 prihlášok pre študentov, ktorí už študujú v SR a 7 prihlášok na doktorandské štúdium.