Letná športová olympiáda pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

V dňoch od 08. do 14. mája žiaci Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici pobudli na Detskej letnej športovej olympiáde, ktorú organizovalo MC UMB v Banskej Bystrici z afinančnej podpory MŠ SR. Dostali sa tam rozhodnutím Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Okrem kovačických žiakov v Banskej Bystrici športovali i žiaci z Rumunska, Maďarska a  Ukrajiny.
Súťažilo sa v osemnástich disciplinách, ktoré boli roztriedené do niekoľkých športových skupín: kolektívne športy, netradičné kolektívne športy, plavecká časť, atletická časť a individuálne športy. Vo všetkých disciplínach kovačickí žiaci boli veľmi úspešní a do svojej školy priniesli 33 diplomy, z toho 15 prvých miest, 14 druhých a 4 tretie. Boli vyhlasení za najlepších účastníkov olympiády a Damjan Šulja za najlepšieho športovca olympiády. Zo všetkých športov na žiakov najviac zapôsobili florbal a ringo, ktorých pravidlá sa naučili na samej olympiáde a budú sa snažiť tieto športy presadiť i do iných slovenských škôl na území Srbska.

 

Na Letnej olympiáde v Banskej Bystrici sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Srbska, Rumunska, Maďarska a Ukrajiny.

Srbsko: Damjan Šulja – 8-3,
             Miroslav Sachter – 8-3,
             Denis Zloch – 7-3,
             Želislav Horniaček 7-4,
             Miluša Veňarská – 8-1,
             Mája Košút – 8-2,
             Stanislava Suchánek – 7-1.

Vedúci profesor: Miroslav Tomáš

 

šport

Meno
žiaka a obsadené miesto

Plávanie kraul

Damjan Šulja – 2. miesto

Stanislava Suchánek -2. miesto

Miroslav Sachter – 3. miesto

Plávanie prsia

Želislav Horniaček – 2. miesto

Stanislava Suchánek – 3. miesto

Plávanie štafeta 4×25

1. miesto – Srbsko

Beh na 50m

Damjan Šulja – 1. miesto

Miroslav Sachter – 2. miesto

Miluša Veňarská – 1. miesto

Stanislava Suchánek – 2. miesto

Beh na 800m

Damjan Šulja – 1. miesto

Denis Zloch – 3. miesto

Miluša Veňarská – 1. miesto

Maja Košút – 2. miesto

Skok do diaľky

Damjan Šulja – 1. miesto

Miroslav Sachter – 2. miesto

Miluša Veňarská – 2. miesto

Hod granátom

Miroslav Sachter – 2. miesto

Damjan Šulja – 3. miesto

Stanislava Suchánek – 2. miesto

Stolný tenis

Denis Zloch – 1. miesto

Stanislava Suchánek – 2. miesto

Stolný tenis – štvorhra

1. miesto – Srbsko

Šípky

Damjan Šulja – 1. miesto

Želislav Horniaček – 2. miesto

Lukostreľba

Miluša Veňarská – 2. miesto

Petanque

2. miesto – Srbsko

Lesný golf

1. miesto 
– Srbsko

Vybíjaná

1. miesto 
– Srbsko

Ringo

1. miesto – Srbsko

Ringo na cieľ

Miluša Veňarská – 1. miesto

Floorbal

1. miesto 
– Srbsko

Futsal

1. miesto 
– Srbsko