Program D – Letná Univerzita slovenského jazyka

Program D – Letná Univerzita slovenského jazyka:
Program D – Summer University of the slovak language:

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA a KULÚTURY –
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1104&program-d—kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury
SUMMER COURSE OF SLOVAK LANGUAGE AND CULTURE
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=351&about-the-summer-university-of-slovak-language

• KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULÚTURY pre krajanov –
http://www.cdvuk.sk/blade/index.phP?c= 1817 &program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-prekrajanov
SUMMER COURSE OF Slovak Language and Culture for Compatriots –
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1128&summer-course-of-slovak-Ianguage-and-culture-forcompatriots

DALŠIA PONUKA PRE KRAJANOV
• Slovenčina každý deň a slovenské reálie –
http://www.cdvuk.sk/bladelindex.php?c=1824&slovencina-kazdy-den
• Letná škola so zameraním na dramatické umenie –
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1825&skolske-divadlo
• Letná škola choreografie ľudového tanca –
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1828&skolachoreografie
• Letná škola spoločenského tanca –
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1826&skolaspolocenskeho-tanca
Prihlášku najdete na príslušnej webovej adrese kurzu, o ktorý máte záujem.
Dovoľujem si Vás upozorniť, že všeobecná stránka o kurzoch je:
www.cdvuk.sk/ujop – po slovensky a www.ujop.sk- po anglicky.