Udelené ceny na súbehoch Čo dokáže pekné slovo, Nový život a Zornička

V utorok 13. decembra 2022 v miestnostiach NRSNM bolo vyhodnotenie 12. ročníka žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo ako aj vyhodnotenie ďalších dvoch literárnych súťaží –  mesačníka pre kultúru a umenie Nový život a detského časopisu pre deti Zornička.

Na úvod sa prítomným prihovorila predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová slovami: „Dnes nás tu zoskupilo nielen pekné slovo v rámci literárnej súťaže pre deti, ale ako vidno i slovo dospelých, ktorí oslovujú deti v rámci detského časopisu Zornička a umelecká tvorba dospelých autorov Nového života – píšucich pre dospelých čitateľov. Mám nádej, že odkaz všetkých troch súbehov nechá stopy vo všetkých nás v tom šľachetnom a dobrom slova zmysle. Prajem Vám hodne inšpirácií aj do budúcna a nech sa Vám darí rovnako tak úspešne ako doteraz.“

Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo už dvanásty rok pravidelne vypisuje Výbor pre kultúru NRSNM spolu so Slovenským vydavateľským centrom, na ktorý žiaci našich škôl tentoraz zaslali úhrne 68 prác, a to 45 v kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl a 23 prác v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií.

Po dôkladnom prečítaní a rozoberaní zaslaných prác komisia, ktorá pracovala v zložení Zuzana Valentíková, profesorka triednej výučby na Základnej škole 15. októbra v Pivnici a Anna Chrťanová-Leskovac, aj keď zamestnaná v administratíve Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, z povolania profesorka triednej výučby, sa jednoznačne zhodla, že treba v prvom rade pochváliť ochotu a snahu prednášateľov slovenčiny na našich základných a stredných školách, že animovali početných žiakov, aby sa prihlásili na súbeh a týmto táto akcia aj ďalej plní svoj základný cieľ a zámer.

          V kategórii žiakov základných škôl od 5. po 8. ročník komisia udeľuje nasledujúce ceny: prvú cenu získal David Simendić zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy; druhú cenu získali Matej Hrk zo Základnej školy mladých pokolení z Kovačice a ďalšiu druhú cenu získal Tomáš Kámaň zo Základnej školy 15. októbra v Pivnici. Tretie ceny získali Jana Čániová a Maša Lončarová zo Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Udelené boli i dve špeciálne ceny: Alexandrovi Asodiovi zo Základnej školy Ľudovíta Štúra z Kysáča a Dejanovi Mumimovićovi zo Základnej školy maršala Tita z Padiny.

Keď ide o kategóriu žiakov gymnázií a stredných škôl, na ktorých sa vyučuje aj slovenský jazyk prvú cenu získala Helena Štrbová a dve druhé ceny – Nela Mladenović a Marcela Gániová – všetky z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Tretiu cenu získala Patrícia Tirindová z Ekonomicko-obchodníckej školy Vuka Karadžića zo Starej Pazovy. Špeciálne ceny sa dostali do rúk Ivany Hudecovej z Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice a Karolíny Horvátovej z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.  

*

Vyhodnotenie súbehu mesačníka pre kultúru a umenie Nový život:

prvú cenu získala Annamária Boldocká Grbićová za básnický triptih Absolútna neukončenosť chvíle, druhú cenu získala Mária Vršková za poviedku Hra a tretiu cenu si vyslúžil básnický cyklus Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Zložiť bremeno túlania.

*

Výsledky vyhodnotenia súbehu detského časopisu pre deti Zornička:

prvú cenu komisia udelila Márii Vrškovej za poviedku Ako si ušetriť osemnásť tisíc, druhú cenu komisia udelila autorovi Miroslavovi Gašparovi za poviedku Keby v pondelok bola streda a tretiu cenu komisia udelila autorovi Jánovi Žolnajovi za poviedku Teplomer v slepačej polievke.